Image1\
Cấp tỉnh/thành phố

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào công tác qui hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3dNhaNghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào công tác qui hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem thêm...

 

Nghiên cứu hệ thống định vị bằng vệ tinh nối qua mạng trung kế để theo dõi các đối tượng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

dtdidong

Nghiên cứu hệ thống định vị bằng vệ tinh nối qua mạng trung kế để theo dõi các đối tượng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

 

Xem thêm...

 
 

Nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin địa lý để quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Hồ Chí Minh

dientrungtheNghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin địa lý để quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Hồ Chí Minh

 

Xem thêm...

 
 

Nghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao của dữ liệu nền GIS tại thời điểm hiện hành

demNghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao của dữ liệu nền GIS tại thời điểm hiện hành

 

Xem thêm...

 
 

Nghiên cứu cơ cấu phương tiện giao thông công cộng xe buýt giai đoạn 2005-2020 theo hướng giảm ách tắc giao thông - tiết kiệm nhiên liệu - giảm ô nhiễm môi trường

cocaubusNghiên cứu cơ cấu phương tiện giao thông công cộng xe buýt giai đoạn 2005-2020 theo hướng giảm ách tắc giao thông - tiết kiệm nhiên liệu - giảm ô nhiễm môi trường

Xem thêm...

 
 

Nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dữ liệu, phần mềm để đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm trong các quy trình tác nghiệp tại Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất Tp.HCM

dangkyndNghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dữ liệu, phần mềm để đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm trong các quy trình tác nghiệp tại Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất Tp.HCM

 

Xem thêm...

 
 

Page 1 of 2

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com