Image1\
Đối tác trong nước

Các đối tác trong nước

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đã và đang hợp tác với nhiều Cơ quan, Tổ chức KHCN, Công ty trong nước trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực Thông tin địa lý và Môi trường.

Xem thêm...

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com