Image1\
Tư vấn về GIS

HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐVT: VNĐ

Chi phí thuê dịch vụ

STT 

Nội dung kinh phí 

ĐVT 

Số lượng

Đơn giá/Tháng  

Thành tiền 

1

Phần mềm Quản lý báo cáo tài chính

Tháng

12

52.300.000 

627.600.000

2

Chi phí thuê máy ảo

Tháng

12

11.070.833

132.850.000

Cộng 

760.450.000

Thuế VAT (10%) 

76.045.000

TỔNG CỘNG (1 năm)

836.495.000

ĐVT: VNĐ

Chi phí tập huấn

STT 

Nội dung kinh phí 

ĐVT 

Số lượng

Đơn giá/Lớp  

Thành tiền 

1

Tập huấn sử dụng cho lớp: cấp Sở, Ban, ngành, huyện và các đơn vị VT liên quan

- 02 giảng viên: 1 chính, 1 phụ

- Có trang bị máy tính và tài liệu HDSD

Lớp

1

13.000.000 

13.000.000

Cộng 

13.000.000

Thuế VAT (10%) 

1.300.000

TỔNG CỘNG

14.300.000

Các tính năng nổi bật:

-         Quản lý phân nhóm báo cáo theo từng lĩnh vực. 

-         Định nghĩa mẫu báo cáo động, tùy biến theo nhu cầu người sử dụng. 

-         Thiết lập quy trình gửi, nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên cấp trên một cách dễ dàng. 

-         Linh động trong việc định nghĩa tần suất gửi, nhận báo cáo. 

-         Tự động nhắc lịch báo cáo khi đến hạn gửi báo cáo

-         Thống kê chi tiết các đơn vị cấp dưới: đơn vị đã gửi, đơn vị chưa gửi, đơn vị gửi trễ hạn.

-         Tích hợp ký số văn bản: Chữ ký số ban cơ yếu, chữ ký số công cộng

-         Chức năng phê duyệt từ chối báo cáo.

-         Thông báo tức thời khi có đơn vị: gửi, phê duyệt, từ chối báo cáo.

Đối tượng sử dụng:

-         Các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài của chính phủ.

-         UBND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

-         Các đơn vị dự toán cấp I, II, III

-         Sở, Ban, Ngành chủ quản và các đơn vị trực thuộc.

-         Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, công ty cổ phần có vốn nhà nước.

-         Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan.

Chi tiết tính năng phần mềm vui lòng liên hệ: 028 – 38 64 27 68.

 

Xây dựng dữ liệu GIS

 

  • Bạn đang có kế hoạch xây dựng một dự án quản lý phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường…
  • Bạn đang mong muốn một chi phí quản lý thấp nhất.
  • Bạn đang ứng dụng GIS trong các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ xây dựng dữ liệu GIS trên tất cả các vùng miền trong lãnh thổ Việt Nam, với các tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:125.000…

 
 

Chuyển đổi hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000

  • Bạn đang sỡ hữu các nguồn dữ liệu từ các hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000.
  • Bạn đang mong muốn chuyển đổi nguồn dữ liệu của bạn từ hệ tọa độ HN72 – WGS84, WGS84 – VN2000, HN72 – VN2000.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ của dữ liệu GIS.

 
 

Chuyển đổi định dạng CAD File sang dữ liệu GIS

  • Nhằm mục đích phát huy những ưu điểm trong phân tích dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của các phần mềm về GIS.
  • Với mong muốn sở hữu một nguồn dữ liệu GIS.
  • Bạn đang có những bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng … nhưng đang lưu trữ dưới định dạng CAD File.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi và xây dựng dữ liệu GIS từ CAD File sang dữ liệu GIS.

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com