Image1\
Tài liệu xuất bản

Thông báo Chiêu sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS                                    TP Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 01  năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc mở các lớp Đào tạo ArcGIS

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo 06 tháng cuối năm 2020, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý DITAGIS – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM mở lớp Đào tạo khóa học ArcGIS tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng đào tạo:

-     Tất cả các cán bộ, sinh viên cao học và đại học có nhu cầu ứng dụng GIS để giải quyết các bài toán chuyên ngành và bài toán quản lý trong các lĩnh vực: Môi trường, Địa chất, Trắc địa, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp Xây dựng, Quản lý lưới điện, Quy hoạch đô thị, Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin, Khí tượng thủy văn, Viễn thông, Cấp nước, Thoát nước,…

-     Các học viên đã được biết về GIS và phần mềm ArcGIS.

 

2. Địa điểm đào tạo:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ – DITAGIS

Địa chỉ: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.

 

3. Thời gian đào tạo:

-   Lớp học vào các buổi tối Thứ 2 – 4 – 6 trong tuần bắt đầu từ 18g00 – 20h45. (ArcGIS Căn bản)

-   Lớp học vào các buổi tối Thứ 3 – 5 – 7 trong tuần bắt đầu từ 18g00 – 20h45. (ArcGIS Nâng cao)

-   Thời lượng học: 10 buổi. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học trong vòng 02 tuần sau khi thi cuối khóa.

 

4. Thời gian đăng ký học:

Từ ngày ra thông báo (đăng ký ghi danh từ 08:00 đến 17:30 thứ Hai đến Thứ Sáu). Ưu tiên cho các học viên đăng ký sớm.

 

5. Thời gian nhập học:

Khi có đủ sỉ số học viên đăng ký (15 học viên), Trung Tâm sẽ mở lớp học. Các khoá học sẽ được khai giảng xuyên suốt trong năm. Quý học viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm điện thoại: (028).3864 2768 hoặc 0985.76.96.86 gặp Cô Tho

 

6. Học phí:

3.500.000 đ/ học viên đối với lớp ArcGIS Căn bản

4.000.000 đ/ học viên đối với lớp ArcGIS Nâng cao

 

7. Nơi đăng ký ghi danh:

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Trung tâm DITAGIS – Kios 101-103 - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM - 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)3864 2768. Website: http://www.ditagis.hcmut.edu.vn. Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Hoặc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Danh mục Tài liệu đã xuất bản

book1

Sách: 'GIS - Một số vấn đề chọn lọc'

Nội dung:

Vấn đề 1: Một số vấn đề về phương pháp luận hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 2: Biểu diễn các đối tượng trong không gian
Vấn đề 3: Một số vấn đề về phương pháp luận hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 4: Khởi tạo cở sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 5: Một số vấn đề về công việc khung của hệ thống thông tin địa lý (GIS)

book2

Sách: 'GIS đại cương' (Phần thực hành)

Nội dung:

- Chương 1: Giới thiệu về GIS
- Chương 2: Tạo và hiệu chỉnh Dữ liệu không gian
- Chương 3: Tạo và hiệu chỉnh Dữ liệu thuộc tính
- Chương 4: Liên kết Dữ liệu
- Chương 5: Truy vấn Dữ liệu
- Chương 6: Hiển thị Dữ liệu
- Chương 7: Tạo trang in Bản đồkyyeugis9

Sách: 'Kỷ yếu Hội thảo GIS'9'

Bố cục Kỷ yếu Hội thảo GIS'9:

- Các báo cáo trong phiên toàn thể
- Các báo cáo trong tiểu ban 1 và tiểu ban 2
+ Tiểu ban 1: Nghiên cứu về GIS
+ Tiểu ban 2: Nghiên cứu với GIS

 

gps

Sách: 'GPS - Hệ thống định vị toàn cầu' (sắp xuất bản)

Nội dung:

- Chương 1: Định vị không gian
- Chương 2: Hệ thống định vị toàn cầu
- Chương 3: Sai số đo GPS
- Chương 4: Nguyên lý định vị trên máy thu GPS
- Chương 5: DGPS và thông điệp RTCM SC 104
- Chương 6: Các kỹ thuật định vị trong GPS
- Chương 7: Định vị động
- Chương 8: Tích hợp GPS-GIS
- Chương 9: Định vị và tham chiếu thời gian chính xác

 

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com