Image1\
Dữ liệu đào tạo

Dữ liệu đào tạo

DỮ LIỆU THỰC HÀNH CHO SÁCH GIS ĐẠI CƯƠNG

Dữ liệu để thực hiện các bài tập trong sách GIS đại cương được trích từ sản phẩm của đề tài NCKH cấp nhà nước: "Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long (MEKOGIS)".

Hướng dẫn download & cài đặt

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong tập tin 'gisdc.exe': download

Sau khi download tập tin trên, Chúng ta tiến hành cài đặt bằng cách chạy file'gisdc.exe' . Khi xuất hiện hộp thoại, ta chọn đường dẫn đến ổ đĩa D - "D:\" sau đó click vào nút 'Install' để tiến hành quá trình cài đặt. Các công việc còn lại sẽ do chương trình tự động thực hiện.

Sau khi cài đặt xong Thư mục 'Dulieu' nằm trong 'D:\Ditagis' trên máy bạn sẽ có cấu trúc giống hình sau:

 

 

DỮ LIỆU THỰC HÀNH ARCGIS CƠ BẢN

Dữ liệu thực hiện các bài tập trong môn học sử dụng phần mềm ArcGIS cơ bản. >>Tải về>>

Dữ liệu thực hành bài tập số hóa. >>Tải về>>

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com