Image1\
Đề tài NCKH

Đề tài nghiên cứu

     Là Trung tâm đi đầu trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành GIS, trong thời gian qua Trung tâm DITAGIS đã triển khai nghiên cứu thành công nhiều đề tài cấp nhà nướcđề tài cấp bộ và đề tài cấp trường/tỉnh thành.

     Ngoài những đề tài trên, Các công trình và bài viết của Trung tâm đăng trên các Tạp chí chuyên ngành cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin địa lý tại Việt Nam.

    Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc phát triển và mở rộng của GIS, ngay từ ngày đầu thành lập Trung tâm DITAGIS đã quyết tâm xây dựng một sân chơi, một diễn đàn cho các nhà khoa học, những người quan tâm đến GIS có thể học hỏi và trao đỗi kinh nghiệm. Qua các kỳ tổ chức, đến nay Hội thảo GIS đã chứng minh được sự hữu ích của nó thông qua số Đại biểu tham gia tăng nhanh và chất lượng bài viết đóng góp ngày càng cao trong từng kỳ Hội thảo.

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com