Image1\
Công trình đã công bố

Công trình đã công bố

           

 

Tên công trình Ngày công bố
GIS for Land-Use and Housing Management. GIS Development, April 2004, Volume 8, Issue 4, page 29-32 04/2004
Mô hình biểu diễn đối tượng không gian dựa trên lý thuyết tập mờ và biến ngôn ngữ, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 19, số 4/2003, trang 307-314 12/2003
To apply the GIS for Land-Use and Housing Management in a District of Hochiminh City. MapAsia 2003 Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 13-15 October 2003, page 69 of Proceedings 10/2003
Tracing GIS evolution. GIS Development, September 2003, Volume7, Issue 9, page 32-33 09/2003
To establish provincial GIS in Vietnam. Proceedings of Governance and the Use of GIS in Developing Countries, ITC Enschede The Netherlands, 15-18 May 2002, Page 28-5 05/2002
Vài tính chất của những bài toán phân tích không gian trong GIS. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 8 của Trường Đại học Kỹ thuật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, kỷ yếu phân ban Môi trường, ngày 25-26/4/2002, trang 113-116 04/2002
Một số vấn đề về phương pháp luận METADATA của các hệ thống thông tin địa lý. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 8 của Trường Đại học Kỹ thuật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, kỷ yếu phân ban Môi trường, ngày 25-26/4/2002, trang 117-123 04/2002
Mô hình hệ thống thông tin địa lý giám sát đối tượng di động theo thời gian thực. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 8 của Trường Đại học Kỹ thuật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, kỷ yếu phân ban Môi trường, ngày 25-26/4/2002, trang 125-130 01/2002
Qui trình khởi tạo cơ sở dữ liệu nền của hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước cấp tỉnh. Thông báo khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên đề Toán – Tin học, trang 186-189 2001
Kiến tạo hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý cấp tỉnh, thành phố. Hội thảo khoa học công nghệ GIS lần thứ 7, Cần Thơ 28/8/2001, kỷ yếu trang 16-20 08/2001
Qui trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hành chính cấp tỉnh. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 16, số 2/2000, trang 70-76 02/2000
Một số suy nghĩ về Hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý kinh tế – xã hội đồng bằng sông Cửu Long – MEKOGIS. Kỷ yếu Hội nghị khoa học, công nghệ và môi trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 16, Cần Thơ 17-18/9/1999 09/1999
Nhận dạng “nút” của dữ liệu không gian trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS). Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 7 của Trường Đại học kỹ thuật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, kỷ yếu Tiểu ban Công nghệ thông tin địa lý và Trắc địa – Bản đồ, ngày 22-23/4/1999, trang 63-67 04/1999
Cơ sở dữ liệu nền của hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh Đồng Nai – DONAGIS. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 7 của Trường Đại học kỹ thuật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, kỷ yếu Tiểu ban Công nghệ thông tin địa lý và Trắc địa – Bản đồ, ngày 22-23/4/1999, trang 47-53 04/1999
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS). Hội thảo khoa học công nghệ thông tin địa lý (GIS) lần thứ 5, Biên Hòa ngày 25/1/1999, kỷ yếu trang 2-11 01/1999
Một số vấn đề về phương pháp luận hệ thống thông tin địa lý (GIS). Thông báo khoa học, Trường Đại học sư phạm, Đại học quốc gia Hà Nội, số 2/99, trang 36-45 1999
Bảy bước tiếp cận để xây dựng một hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý. Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 15, Cà Mau 15/9/1998, kỷ yếu trang 54-62 09/1998
Một số kết quả ban đầu của hệ thống thông tin hiện trạng công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Nai (DONAGIS). Hội thảo Môi trường và phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai 2/6/1998, kỷ yếu trang 42-50 06/1998
Thực tiễn áp dụng công nghệ thông tin địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Hội thảo khoa học công nghệ thông tin địa lý lần thứ tư, Tp. Hồ Chí Minh 8/1/1998, kỷ yếu trang 19-33 01/1998
Hệ thống thông tin môi trường miền Đông – Một nhu cầu cấp bách. Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh miền Đông Nam bộ lần thứ ba, Biên Hòa 25-26/12/1997, kỷ yếu trang 130-13 12/1997
Về một giải pháp số hóa bản đồ – Công nghệ DITAMAP.1. Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh miền Đông Nam bộ lần thứ 3, Biên Hòa 25-26/12/1997, kỷ yếu trang 134-137 12/1997
GIS và Môi trường. Hội thảo chuyên đề Đào tạo và Nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường ở các trường đại học Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh 12-13/11/1997, kỷ yếu trang 311-316 11/1997
Mô hình hệ thống thông tin địa lý. Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 13, Bến Tre 25-26/2/1997, kỷ yếu trang 33-36 02/1997
Về một giải pháp công nghệ bản đồ số. Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, Tp. Hồ Chí Minh 19/8/1996 08/1996
Bắt đầu thiết lập hệ thống thông tin địa lý (GIS) – Bản đồ số. Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, Tp. Hồ Chí Minh 19/8/1996 08/1996
Một số kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS ở phía Nam. Hội thảo khoa học Việt - Pháp do GDTA tổ chức tại Trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 7/11/1995 11/1995
Hệ thống thông tin địa lý và những ứng dụng. Hội nghị khoa học Trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 16-17/2/1995 02/1995
Một giải thuật lập chuỗi thứ tự. Hội nghị khoa học Trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 16-17/2/1995 02/1995
Tổng quan về những bài toán nén ảnh. Hội nghị khoa học Trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 16-17/2/1995 02/1995
Những bài toán ngược xử lý ảnh trong hệ kiểm thị tự động. Hội nghị khoa học Trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 16-17/2/1995 02/1995
Đối sánh ảnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ 5’94, trang 19-23 05/1994
Image matching based on histogram. Hội nghị Toán các trường đại học, Tp. Hồ Chí Mỉnh-24/8/1993, kỷ yếu trang 257-261 08/1993
Vài khía cạnh thuật toán của các kỹ thuật lọc và làm rõ đường biên trong xử lý ảnh. Tạp chí Tin học & Điều khiển, số 4/1993, trang 10-19 04/1993
Vài khía cạnh thuật toán của lọc median trong xử lý ảnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 4’93, trang 36-39 04/1993
Vài phương pháp tìm biên ảnh đối sánh trong bài toán ghép ảnh. Nội san Khoa học & Công nghệ trường Đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, số 3, trang 17-19 1993

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com