Image1\

Phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước

Tên Giải pháp phần mềm

PHẦN MÊM QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Giới thiệu

Phần mềm ứng dụng được xây dựng trên nền phần mềm ArcGIS của ESRI, theo hướng đa người dùng, quản lý và khai thác CSDL tập trung trên server.

Các công cụ hỗ trợ

-       Kết nối CSDL

-       Hiển thị dữ liệu

-       Xem thông tin

-       Cập nhật thông tin

-       Tìm kiếm

-       Thống kê

-       Tạo trang in

Ứng dụng của phần mềm

 • Quản lý vật tư mạng lưới cấp nước
 • Hiển thị vị trí đối tượng quản lý trên bản đồ số
 • Ứng dụng mô hình thủy lực
 • Quản lý duy tu, bảo dưỡng, khắc phục sự cố
 • Báo cáo thống kê, cập nhật số liệu thu thập theo thời gian thực
 • Lập biểu đồ thống kê theo thời gian thực

Ưu điểm

 • Trực quan trong công tác giám sát mạng lưới cấp nước
 • Giảm thiểu thất thoát nước
 • Tiết kiệm chi phí vận hành mạng lưới
 • Đảm bảo tính kịp thời trong xử lý sự cố trong mạng lưới cấp nước
 • Theo dõi hệ thống từ xa trên các thiết bị di động
 • Giao diện sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nguồn: DITAGIS, 2010

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com