Image1\

Phần mềm giám sát dịch bệnh nguy hiểm

 

Tên Giải pháp phần mềm

PHẦN MÊM GIÁM SÁT DỊCH BỆNH NGUY HIỂM

Giới thiệu

CSDL được thiết kế theo hướng đa người dùng nên hệ thống cho phép chia sẻ thông tin giữa các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở Y Tế, nâng cao khả năng theo dõi giám sát dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn.

CSDL được cài đặt trên hệ quản trị CSDL MS SQL Server2000. Người dùng khi truy xuất vào CSDL phải thông qua các quyền được trợ cấp với sự hỗ trợ bảo mật và an toàn cao của hệ quản trị CSDL.

Các công cụ hỗ trợ

-       Kết nối CSDL nền và chuyên đề

-       Cập nhật vị trí và một số thuộc tính của ca bệnh hoặc cơ sở y tế

-       Tìm kiếm ca bệnh theo thuộc tính hay không gian

-       Công cụ tự động thành lập bản đồ phân bố dịch bệnh (automatic mapping)

-       Công cụ xác định phạm vi vùng bị dịch và vùng nguy cơ bị dịch theo bán kính chỉ định

-       Công cụ xuất các bản đồ dịch bệnh sang trang in phục vụ in ấn

-       Công cụ xuất báo cáo sang MS word, MS excel.

Ứng dụng của phần mềm

 • Quản lý các điểm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm
 • Xác định vị trí dịch bệnh trên bản đồ
 • Quản lý các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý
 • Báo cáo thống kê và cập nhật số liệu
 • Khoanh vùng dịch
 • Lập bản đồ tình hình dịch bệnh

Ưu điểm

 • Thuận tiện trong công tác quản lý, cập nhật, thống kê.
 • Hỗ trợ hiệu quả cho công tác dự báo diễn biến dịch bệnh.
 • Trực quan và nhanh chóng trong xác định và giám sát vị trí ổ dịch.
 • Đảm bảo tính kịp thời trong xử lý tình hình bùng phát dịch bệnh.
 • Giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Nguồn: DITAGIS, 2007

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com