Image1\

Phần mềm quản lý mạng viễn thông

Tên Giải pháp phần mềm

PHẦN MÊM QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG

Giới thiệu

Hệ thống GIS quản lý trạm phát sóng bao gồm các phần mềm quản trị hệ thống, các phần mềm nền tảng cơ sở chuyên ngành về GIS và các ứng dụng phát triển mở rộng theo yêu cầu người dùng.

Phần mềm ứng dụng được xây dựng theo hướng đa người dùng, quản lý và khai thác CSDL tập trung trên server.

Các công cụ hỗ trợ

-       Kết nối CSDL

-       Hiển thị dữ liệu

-       Xem thông tin

-       Cập nhật thông tin

-       Tìm kiếm

-       Thống kê

-       Tạo trang in

Ứng dụng của phần mềm

  • Cập nhật thông tin các trạm phát sóng và tuyến cáp chính nối giữa các trạm
  • Xem sơ đồ kết nối giữa các trạm phát sóng
  • Định vị các đối tượng trên bản đồ
  • Quản lý và điều phối lưu lượng trong hệ thống các trạm phát sóng
  • Hỗ trợ hoạch định ứng cứu thông tin trong mọi tình huống
  • Lập bản đồ quy hoạch viễn thông

Ưu điểm

  • Trực quan và nâng cao hiệu quả công tác quản lý
  • Tiết kiệm chi phí vận hành, khai thác dịch vụ
  • Hỗ trợ nhanh chóng công tác khắc phục sự cố thông tin
  • Giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Nguồn: DITAGIS, 2010

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com