Image1\

HỘI THẢO GISIDEAS 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Hội nghị GISIDEAS 2012 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2012.  Hội nghị được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Hội Đia tin học Việt Nam – Nhật Bản (JVGC), Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (HCMUT), Viện Địa Lý Tài Nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh (HCMIRG).

Hội nghị GISIDEAS năm nay được tổ chức với chủ đề: "Geoinformatics for Urban Management and Revitalization" (tạm dịch là: Địa tin học phục vụ khôi phục và quản lý đô thị). Hội nghị sẽ có các phiên họp liên quan đến nhiều chủ đề thiết thực và tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), WebGIS, công nghệ viễn thám (RS) và các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên con người, xã hội và môi trường.

Đây là lần thứ 6 hội nghị GISIDEAS được tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị không những là diễn đàn trao đổi kiến thức khoa học mà còn là nơi trao đổi công nghệ qua các phiên họp. Ngôn ngữ chính của hội nghị là tiếng Anh. Các thông tin chi tiết về hội nghị có thể tham khảo tại website: http://gisws1.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas12/index.php

 


Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com