Image1\

Đoàn Canada đến thăm và hợp tác đào tạo GIS với Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

HTcanadaVào ngày 08/01/2004, các chuyên gia Candana hoạt động trong lĩnh vực GIS đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

Các chuyên gia GIS hai bên đã trao đổi và làm việc về vấn đề hợp tác đào tạo GIS tại Việt Nam. Chương trình đào tạo chi tiết được các chuyên gia GIS thuộc Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý trình bày với đoàn Canada. Các chuyên gia GIS Canada đánh giá cao sự phát triển về đào tạo GIS tại Việt Nam nói chung và Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý nói riêng. Hai bên mong muốn việc hợp tác đào tạo GIS ngày càng bền chặt và phát triển.

Nguồn: DITAGIS, 2004Newer news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com