Image1\

Công bố dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý GIS nền thành phố

UBND TP HCM vừa đồng ý công bố Bộ cơ sở dữ liệu GIS nền thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ dữ liệu hệ thống thông tin địa lý cơ bản (bản đồ nền) tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao cho thành phố vào năm 2006 và được Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa chữa và hoàn chỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chuyển giao đồng loạt bộ dữ liệu nói trên cho các quận - huyện, sở - ngành... để sử dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com