Image1\

ERICSSON Brazil triển khai hệ thống thông tin địa lý tổng thể

200407011a(10/12/2004)

Nhằm đáp ứng với những thay đổi của thị trường, Bộ phận tư vấn kinh doanh tại công ty ERICSSON, Brazil bắt đầu phát triển các phương pháp luận đánh giá cho thị trường viễn thông, nhằm xác định các cơ hội kinh doanh cho các sản phẩm của công ty.

Nhằm đáp ứng với những thay đổi của thị trường, Bộ phận tư vấn kinh doanh tại công ty ERICSSON, Brazil bắt đầu phát triển các phương pháp luận đánh giá cho thị trường viễn thông, nhằm xác định các cơ hội kinh doanh cho các sản phẩm của công ty.

ERICSSON đã áp dụng GIS cho những quy trình hỗ trợ quyết định. Bên cạnh phân tích tài chính, bộ phận còn tư vấn cho các dự án thông qua việc thực hiện các bản phân tích tối ưu các kênh phân phối, cung cấp hỗ trợ bán hàng, phát triển chiến dịch bán hàng, tối ưu hoá các giải pháp kỹ thuật trong các bộ phận khác tại ERICSSON.

Những nhà quản lý trong bộ phận tư vấn kinh doanh của ERICSSON nhận ra rằng việc sử dụng thông tin từ những bộ phận khác sẽ tăng giá trị của các nghiên cứu mặc dù việc tích hợp các cơ sở dữ liệu kỹ thuật và kinh doanh sẽ đắt hơn do tính không tương thích của phần mềm.

Các bản đồ phân tích được tạo bởi ERICSSON bằng các công cụ GIS

Đầu năm 2002, bộ phận tư vấn kinh doanh của ERICSSON đã phối hợp với công ty Imagem Geosistemas E Comercio, một trong những nhà phân phối của ESRI tại Brazil, để phác thảo một dự án mang tính đổi mới trong các bộ phận: tư vấn kinh doanh, lập kế hoạch vận tải.v.v. Mục tiêu của dự án là thiết kế một cấu trúc GIS có khả năng tích hợp và chia sẻ thông tin địa lý được sử dụng bởi những bộ phận trên và đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ GIS trong toàn công ty.

Với mục tiêu trên, ERICSSON đã triển khai dự án GeoNetWork. Cơ sở hạ tầng GIS của GeoNetWork bao gồm các ứng dụng GIS của ESRI và phần mềm máy chủ. Thông qua các chuẩn giao thức mở của ESRI, công cụ này có thể dễ dàng được tích hợp với những ứng dụng khác đang được ERICSSON sử dụng như là TEMS cho lập kế hoạch vận tải; VPI Access Maker cho việc lập kế hoạch mạng truyền thông dữ liệu.

Một cơ sở dữ liệu địa lý ArcSDE được xây dựng để tích hợp và lưu trữ các cơ sở dữ liệu kinh doanh và kỹ thuật. Vì vậy, thông qua máy chủ ArcIMS, việc chia sẽ thông tin và phân phối các dịch vụ GIS trên Web đã có thể thực hiện được.

Nhìn chung, dự án GeoNetWork sẽ tăng cường khả năng cung cấp các thông tin chiến lược cho các hoạt động kinh doanh và kỹ thuật của ERICSSON.

Công việc phân tích bằng ArcView tại ERICSSON

Jesper Rhode Andersen, phó chủ tịch của bộ phận kinh doanh, giải pháp khách hàng và hỗ trợ bán hàng, tại ERICSSON, Brazil nói: “GeoNetWork là một công cụ cần thiết để tăng cường tính cạnh trạnh trong các khu vực khác nhau của ERICSSON thông qua khả năng hiểu rõ về thị trường đó”.

Bộ phận lập kế hoạch dùng ArcGIS 3D Analyst trong việc thiết kế hệ thống vận tải thông qua mô hình số độ cao (DEMs) và một cơ sở dữ liệu độ cao. Bộ phận tư vấn kinh doanh dùng ArcGIS Geostatistical Analyst để phân tích các xu hướng, động thái của thị trường và người dùng. Phần mở rộng mới ArcPublisher có khả năng chia sẽ dữ liệu và thông tin về dự án đến các các bộ phận khác nhau của ERICSSON, nhằm giảm tối thiểu việc sử dụng các biểu đồ và bản đồ giấy.

Dự án GeoNetWork đặt ERICSSON vào một vị thế mang tính cạnh tranh cao hơn. Việc áp dụng GIS đã đem lại nhiều lợi ích cho ERICSSON trong các chiến lược kỹ thuật và kinh doanh. ERICSSON đang sử dụng phương pháp làm việc mới này cả cho bên trong (công ty) lẫn bên ngoài (khách hàng).

Nguồn

http://www.esri.com

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com