Image1\

IHS Energy cung cấp thông tin dầu khí trên thế giới bằng GIS

200406151(10/12/2004)

IHS Energy (một đối tác kinh doanh của ESRI) tại Houston, Texas cung cấp thông tin dầu khí toàn cầu, các bản đồ chi tiết, phần mềm phân tích và các dịch vụ tư vấn cho các công ty dầu khí, các công ty dầu của quốc gia, các công ty dịch vụ và các cơ quan chính phủ.

Các dữ liệu được cung cấp bao gồm giếng dầu, sản lượng, áp lực, dòng chảy, vùng địa chất, các tin tức công nghiệp. Công ty phân phối sản phẩm trên nền client/server thông qua môi trường web cho các khách hàng sử dụng máy tính cá nhân.

IHS Energy tích hợp SpatialDirect vào trong giao diện ArcIMS như
một môđun xuất dữ liệu

Khách hàng sử dụng dữ liệu, công cụ và bản phân tích của IHS Energy để giúp xác định những nơi nên thăm dò dầu và khí đốt hoặc đánh giá năng suất của các Dự án dầu khí đã triển khai. Họ cũng có thể dùng dữ liệu và bản phân tích của IHS Energy để xác định những tài sản nào nên sở hữu hoặc từ bỏ, và những quốc gia, khu vực nào nên xâm nhập hoặc rời khỏi dựa trên một số nhân tố bao gồm môi trường kinh doanh, rủi ro về chính trị v.v.

Phần lớn dữ liệu IHS Energy cung cấp là dữ liệu không gian (dữ liệu về giếng dầu, khu khai thác, những hồ chứa, kết cấu địa chất). Trong một thời gian dài sử dụng công nghệ ArcView và ArcSDE của ESRI, giờ đây IHS Energy đang sử dụng công nghệ ArcGIS, công nghệ này cho phép truy vấn dữ liệu chi tiết hơn. Trước đây, tất cả các dữ liệu không gian đều được cung cấp cho khách hàng theo cơ cấu phân phối truyền thống, bao gồm việc cài đặt cục bộ tại máy khách, dữ liệu sẽ được cập nhật hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau đều được gửi đến cho khách hàng bằng đĩa CD.

Có nhiều sự ràng buộc trong công việc phân phối này. Việc phân phối trên các phương tiện vật lý phải được xử lý theo yêu cầu của khách hàng và sau đó đem phân phối, điều này làm tăng thời gian phân phối. IHS Energy đã tập trung giải quyết thời gian trì hoãn từ khi rút trích dữ liệu đến khi nó đến được tay người dùng cuối. Cập nhật thông tin kịp thời là lợi thế quan trọng cho các khách hàng của IHS Energy.

Công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu

Các khách hàng của IHS Energy thường xuyên duy trì những môi trường đa ứng dụng và phức hợp, họ cần dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau. Việc quản lý các cơ sở dữ liệu được cài đặt cục bộ của IHS Energy làm cho các khách hàng sao lãng hoạt động chính của họ - tìm và sản xuất dầu và khí đốt.

Một vấn đề nữa mà IHS Energy phải đối mặt là dung lượng dữ liệu cho khách hàng sẽ tiếp tục tăng, điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng sản xuất của khách hàng.

Để giải quyết những thử thách này và giúp cải thiện tình trạng sản xuất, nhà quản lý sản phẩm tại IHS Energy đã yêu cầu một sản phẩm Internet có thể hiển thị, duyệt qua và truy vấn dữ liệu không gian trong những cơ sở dữ liệu khác nhau và có khả năng phân phối dữ liệu không gian này đến các khách hàng một cách đơn giãn và hiệu quả. Công cụ này phải thoả mãn được một vài tiêu chuẩn. Hệ thống phải hỗ trợ đa người dùng với các quyền truy cập dữ liệu khác nhau, điều này có nghĩa là môđun xuất dữ liệu (export module) phải có khả năng áp dụng những quyền trên cho các yêu cầu xuất xuất dữ liệu. Hệ thống cần lọc các thuộc tính được phép xuất theo quyền truy cập của người dùng.

Kế tiếp, môđun xuất dữ liệu phải được kết nối đồng thời đến nhiều cơ sở dữ liệu, vì dữ liệu không gian được phân phối bởi các bộ phận trong IHS Energy theo nhiều định dạng khác nhau (Quốc tế, U.S, Canada). Nhiều định dạng GIS hoặc CAD cũng được hỗ trợ (trước đây, chỉ giới hạn trong một số định dạng GIS hoặc CAD).

Môđun xuất dữ liệu cũng phải được tích hợp với giao diện Web GIS. Môđun xuất dữ liệu phải đủ thông minh để xác định trạng thái của người dùng trong ứng dụng và có khả năng xuất dữ liệu của toàn cửa sổ window hoặc các vùng chọn (được thực hiện bởi người dùng). Đồng thời, cơ cấu phân phối cũng phải thân thiện, đơn giãn và an toàn với người dùng và dữ liệu.

Giải pháp

Giải pháp phát triển theo công nghệ GIS trên giao diện Web điều khiển bởi phần mềm ArcIMS, giải pháp này giúp khách hàng của IHS Energy truy cập dữ liệu của họ trong môi trường bản đồ suốt 24 giờ một ngày, bất kể vị trí của họ. Hiện nay các khách hàng đang dùng Web để lấy dữ liệu và thông tin, dữ liệu hiện thời thì tối ưu và sự xao lãng và nhỏ nhất.

Michael Wynne, quản lý sản phẩm tại IHS Energy, “Sử dụng công nghệ ESRI, ArcIMS là một lựa chọn tất yếu cho việc thiết lập sản phẩm của chúng tôi trên môi trường Web”. Một điểm khác là ngành công nghiệp dầu khí đang sử dụng các công nghệ của ESRI, nó đang ngày càng trở thành một công cụ chuẩn trong nhiều tổ chức, được xem như là phần không thể thiếu trong quy trình phát triển.

Wynne cho biết: “Đây là cải tiến quan trọng trong công nghệ, nó rút ngắn thời gian nhận dữ liệu. Việc cập nhật kịp thời các tin tức cũng giúp họ đối phó với những sự thay đỗi nhanh chóng trong ngành công nghiệp dầu khí – đây là thuận lợi quan trọng cho việc giảm tối thiểu những rủi ro và xác định những cơ hội kinh doanh mới”.

Safe Software's Feature Manipulation Engine (FME) và SpatialDirect đã được chọn để cung cấp những thành phần cần thiết để tích hợp vào giao diện Web ArcIMS như là môđun xuất dữ liệu. Sử dụng công nghệ J2EE (Java server side), IHS Energy có khả tích hợp môđun xuất dữ liệu và cung cấp thêm một số tính năng trong giao diện web như truy cập đồng thời nhiều nguồn cơ sở dữ liệu, phân quyền dữ liệu, lọc thuộc tính, hỗ trợ nhiều định dạng. Thêm vào đó các giải pháp như cho phép thống kê dữ liệu trước khi bắt đầu xuất, một bảng lược sử các yêu cầu của người dùng, hệ thống hỗ trợ SSL cũng được cung cấp.

Sản phẩm hoàn thiện là một giao diện web nhỏ (dựa trên HTML) cho phép người dùng duyệt qua, truy vấn và xuất dữ liệu theo các yêu cầu đặt biệt của họ bằng các công cụ đơn giãn và dễ sử dụng.

Người dùng cũng có thể chọn các lớp dữ liệu cần thiết, định dạng, hệ thống toạ độ, và các thuộc tính. Sau khi xem xét quyền truy cập, hệ thống sẽ đưa ra một bảng thống kê dữ liệu phù hợp với quyền truy cập của người dùng, và tiến trình xuất dữ liệu bắt đầu. Người dùng sẽ được thông báo bằng email khi việc xuất dữ liệu đã hoàn thành vì thế họ có thể tải xuống những tập tin này dùng cho máy cục bộ.

Các lợi ích

Công cụ dựa trên web đem đến cho khách hàng của IHS Energy sự tiện lợi, họ dễ dàng truy cập để cập nhật dữ liệu và thông tin cho các ứng dụng ưu thích của họ. Công cụ này cung cấp khả năng truy cập dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ bất cứ vị trí nào chỉ với một máy tính có kết nối internet mà không cần cài đặt phần mềm đặc biệt nào.

Ông Wynne nói: “Công cụ này đem đến cho các nhà thăm dò khả năng truy cập và xem xét các giếng dầu đang tồn tại, các khu khai thác, và các khế ước. Và ngay khi đó, họ sẽ nhận được hầu hết các thông tin hiện hành về vùng mà họ quan tâm. Khách hàng có thể truy cập từ mọi nơi - đây thực sự là lợi thế lớn. Các khách hàng của chúng ta hiện nay đã có một công cụ linh động và hợp thời cho việc truy cập dữ liệu không gian.”

Giải pháp cũng loại bỏ được sự cần thiết của các máy chủ chuyên dụng để quản lý nhiều tập dữ liệu. Và vì khách hàng có thể dễ dàng nhận cùng một dữ liệu ở nhiều định dạng nên họ có thể sử dụng nó trong các ứng dụng phần mềm khác nhau.

Giải pháp ArcIMS cũng đem lại một số lợi ích cho IHS Energy. Với một hệ thống tự động, IHS Energy có thể hỗ trợ hàng trăm lần phân phối dữ liệu hằng ngày sử dụng ít tài nguyên phân phối hơn. IHS Energy sẽ không còn phải quản lý định dạng của dữ liệu xuất bởi các định dạng này đã sẵn sàng và đang tiếp tục được bổ sung bởi Safe Software.

Nguồn

http://www.esri.com

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com