Image1\

Tư vấn lập dự án và triển khai thực hiện dự án ‘Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu GIS về Nhà ở và Đất ở Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh’

quan5

 

Cơ quan quản lý dự án: Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình quận 5

 

 

Các cơ quan thực hiện và phối hợp chính:

  • Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS), Trường Đại học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng Quản lý đô thị quận 5.
  • Phòng tài chánh quận 5.

Thời gian thực hiện dự án: 16 tháng (từ 22/03/2002 đến 31/07/2003).

Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu GIS (toàn bộ dữ liệu không gian và phi không gian) về nhà ở và đất ở trên địa bàn quận 5, phục vụ công tác quản lý, thiết kế quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quận 5.

- Mục tiêu trước mắt: Thiết kế và cài đặt một số chương trình phần mềm tiện ích trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tự động hóa một số thao tác nghiệp vụ thường xuyên của Phòng Quản lý đô thị quận 5.

Nội dung nghiên cứu:

  • Xây dựng phần mềm ứng dụng.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho dự án.
  • Chuyển dữ liệu từ các hệ thống cũ vào hệ thống mới để phục vụ mục đích của dự án; Nhập dữ liệu ban đầu.
  • Đào tạo nhân lực.
  • Trang bị phần cứng phần mềm phục vụ dự án

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com